Tulosta

Hampaan paikkaushoito, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot

Lisätietoa aiheesta
24.8.2016

Alkuperäinen suositus

  • Duodecimin verkostovaliokunnan päätös aiheen hyväksymisestä: 15.3.2016
  • Suositustyö aloitettu: 12.8.2016

Käypä hoito -suositus valmistuu noin kahden vuoden kuluttua työn aloittamisesta.

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko