Opi ja ota käyttöön

Käypä hoito -suositusten käyttöönoton tueksi laaditaan muun muassa interaktiivisia diagnoosi- ja hoitokaavioita, potilasohjeita, lomakkeita, videoita, luentomateriaaleja ja verkkokursseja sekä laatuindikaattoreita.

Pääosa materiaaleista on koottu suosituskohtaisesti tälle sivulle. Ne löytyvät myös kunkin suosituksen yhteydessä sivun oikeasta laidasta kohdasta Opi ja ota käyttöön.

Laatuindikaattorit löydät omalta sivultaan. Samoin terapeuttisen harjoittelun videot löytyvät omalta sivultaan.

Kaikki materiaalit ovat vapaasti käytettävissä ja apuna ammattilaisten arjessa sekä esimerkiksi henkilökunnan työpaikkakoulutuksissa. Lisää verkkokursseja löytyy Oppiportista.


ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö) 

Implementointisuunnitelma
Luentomateriaali (10.8.2017, PowerPoint -esitys)
Potilasohje: Keinoja aikuisille ja nuorille arjen hallinnan parantamiseksi ja ADHD-oireiden hallitsemiseksi
Potilasohje: Vanhemmille annettavat ohjeet ADHD-lapsen tai -nuoren ohjaamisesta
Video: ADHD:n psykososiaaliset hoidot (kesto 6:37 minuuttia)
Video: ADHD:n lääkehoito (kesto 6:57 minuuttia)
Video: ADHD aikuisella (kesto 8:03 minuuttia)

Aivoinfarkti ja TIA

Implementointisuunnitelma
Luentomateriaali (14.11.2016, PowerPoint -esitys)

Aivovammat

Potilasohje: Ohjeita lievän pään vamman saaneille

Alaraajojen tukkiva valtimotauti

Luentomateriaali (12.5.2010, PowerPoint -esitys)

Alaselkäkipu

Luentomateriaali (16.9.2014, PowerPoint -esitys)
TULES-vaivojen yleinen hoitoketju

Alkoholiongelmaisen hoito

Implementointisuunnitelma
Lomake: Alkoholinkäyttöpäiväkirja
Lomake: AUDIT-kysely
Luentomateriaali (4.11.2015, PowerPoint -esitys)

Astma 

Luentomateriaali (15.2.2013, PowerPoint -esitys)
Potilasohje: PEF-kotiseuranta

Atooppinen ekseema

Implementointisuunnitelma
Potilasohje: Atooppisen ihottuman ohjattu omahoito aikuisilla
Potilasohje:  Atooppisen ihottuman ohjattu omahoito lapsilla
Potilasohje: Ohje vanhemmille atooppisesta ekseemasta
Potilasohje: Potilasohje kostean kääreen käytöstä atooppisen ekseeman hoidossa
Videoita atooppisesta ekseemasta ja sen hoidosta aikuisilla
Videoita atooppisesta ekseemasta ja sen hoidosta lapsilla

Depressio 

Implementointisuunnitelma
Luentomateriaali (27.1.2015, PowerPoint -esitys)
Potilasohje: Keinot, joilla voi itse vaikuttaa mielialaansa

Diabeettinen retinopatia 

Laatumittari: Diabetesta sairastavien potilaiden silmänpohjaseulonta

Diabeetikon jalkaongelmat

Potilasohje: Jalkojen omahoito-ohje

Diabetes 

Interaktiivinen diabeteksen hoitokaavio
Luentomateriaali (22.3.2016, PowerPoint -esitys)

Dyslipidemiat 

Interaktiivinen kaavio: Valtimosairauksien kokonaisriskin arviointi
Luentomateriaali: Valtimosairauksien riskinarvio (8.4.2013, PowerPoint -esitys)
Luentomateriaali: Statiinit valtimosairauksien ehkäisyssä (8.4.2013, PowerPoint -esitys)
Luentomateriaali: Sydänystävällinen ravinto (8.4.2013, PowerPoint -esitys)
Video: Dyslipidemiat Käypä hoito -suositus (kesto 3:43 minuuttia)

Ektooppinen (kohdunulkoinen) raskaus 

Luentomateriaali (23.10.2014, PowerPoint -esitys)
Vuokaavio: Ektooppisen (kohdunulkoinen) raskauden avohoito
Vuokaavio: Ektooppisen (kohdunulkoinen) raskauden sairaalahoito

Elvytys 

Kaavio: Aikuisen peruselvytys
Kaavio: Lapsen peruselvytys
Kaavio: Maallikon toiminta sydänpysähdyksessä
Kaavio: Aikuisen hoitoelvytys
Kaavio: Lapsen hoitoelvytys
Kaavio: Vammapotilaan elvytys

Elvytys (vastasyntynyt) 

Luentomateriaali (22.9.2014, PowerPoint -esitys)

Ennenaikainen synnytys 

Luentomateriaali (10.1.2011, PowerPoint -esitys)

Epileptinen kohtaus (pitkittynyt; status epilepticus)

Potilasohje: Epilepsiakohtauksen ensiapu

Epävakaa persoonallisuus

Implementointisuunnitelma
Luentomateriaali (17.11.2015, PowerPoint -esitys)

Glaukooma 

Luentomateriaali (19.11.2014, PowerPoint -esitys)

Hammasperäiset äkilliset infektiot ja mikrobilääkkeet 

Luentomateriaali (17.8.2017, PowerPoint -esitys)

Hampaan juurihoito

Hoitokaavio
Video: Kavumavaus (kesto 4:10 minuuttia)
Video: Kofferdam alamolaari (kesto 2:06 minuuttia)
Video: Kofferdamin laitto (kesto 2:26 minuuttia)

Huumeongelmaisen hoito 

Luentomateriaali (13.12.2012, PowerPoint -esitys)

Itselääkitys

Implementointisuunnitelma
Potilasohje: Flunssa (aikuiset)
Potilasohje: Flunssa (lapset)
Potilasohje: Emättimen hiivatulehdus
Potilasohje: Jännityspäänsärky
Potilasohje: Kuukautiskipu
Potilasohje: Migreeni
Potilasohje: Närästys
Potilasohje: Ripuli
Potilasohje: Selkäkipu
Potilasohje: Siitepölyallergia
Potilasohje: Ummetus (aikuiset)
Potilasohje: Ummetus (lapset)
Potilasohje: Varvasvälisilsa

Kaksisuuntainen mielialahäiriö 

Luentomateriaali (19.6.2013, PowerPoint -esitys)
Potilasohje: Mielialapäiväkirja

Karies

Luentomateriaali (18.1.2016, PowerPoint -esitys)
Potilasohje: Fluorihammastahnan käyttösuositus

Keuhkoahtaumatauti 

Luentomateriaali (1.9.2014, PowerPoint -esitys)

Kielellinen erityisvaikeus (dysfasia, lapset ja nuoret) 

Luentomateriaali (27.4.2010, PowerPoint -esitys)
Potilasohje: Ohjeita lähiympäristölle, kun lapsella on kielellinen erityisvaikeus
Potilasohje: Kommunikointi dysfaattisen lapsen kanssa (Lähde: Aivoliitto)

Kipu

Implementointisuunnitelma
Interaktiivinen kaavio: Kipulääkkeen valinta
Interaktiivinen kaavio: Kipu, hoitoketjukuvaus
Luentomateriaali (4.12.2015, PowerPoint -esitys)
Potilasohje: Fibromyalgiakysely

 

Kohonnut verenpaine 

Luentomateriaali (23.10.2014, PowerPoint -esitys)
Potilasohje: Verenpainekortti (Lähde: Suomen Verenpaineyhdistys)

Kostea silmänpohjan ikärappeuma (AMD)

Implementointisuunnitelma

Kosteus- ja homeongelmista oireileva potilas

Implementointisuunnitelma
Luentomateriaali (6.10.2016, PowerPoint -esitys)
Potilasohje: Ohjeita epäiltäessä kosteus- ja homevaurioita

Kuolevan potilaan oireiden hoito

Luentomateriaali: Yleinen osa (8.7.2013, PowerPoint -esitys)
Luentomateriaali: Gastrointestinaaliset oireet (8.7.2013, PowerPoint -esitys)
Luentomateriaali: Hengitystieoireet (8.7.2013, PowerPoint -esitys)
Luentomateriaali: Kipu (8.7.2013, PowerPoint -esitys)
Luentomateriaali: Psyykkiset oireet (8.7.2013, PowerPoint -esitys)

Laskimotukos ja keuhkoembolia

Implementointisuunnitelma
Luentomateriaali (30.3.2016, PowerPoint -esitys)

Lihavuus (aikuiset) 

Interaktiivinen kaavio: Aikuisten lihavuuden hoito
Laatuindikaattori: BMI:n kirjaamisen arviointilomake ja ohje
Luentomateriaali (18.1.2011, PowerPoint -esitys)
Video: Aikuisten lihavuuden hoito (kesto 29 minuuttia)

Lihavuus (lapset) 

Interaktiivinen kaavio: Lihavan lapsen diagnostinen hoitopolku
Interaktiivinen kaavio: Lapsen painon taustatekijät
Luentomateriaali (14.6.2013, PowerPoint -esitys)
Verkkokurssi (9.10.2013, Oppiportti)

Liikunta 

Implementointisuunnitelma
Interaktiivinen kaavio: Liikuntakelpoisuuden arviointi
Luentomateriaali: Liikuntasuositukset, liikuntakelpoisuus ja liikuntaharjoittelun perusteet (7.3.2016, PowerPoint -esitys)
Luentomateriaali: Keskeiset pitkäaikaissairaudet sekä raskaana olevat ja ikääntyneet (7.3.2016, PowerPoint -esitys)
Potilasohje: Liikuntasuositus 65 vuotta täyttäneille tai niille 50-64-vuotiaille, joilla on pitkäaikaissairaus tai liikkumiseen vaikuttava toimintakyvyn rajoite
Potilasohje: Yleinen liikuntasuositus ja tarkennettuja liikuntaohjeita ikääntyneille terveydentilan ja liikuntatavoitteiden mukaan
Potilasohje: Tyypin 2 diabeetikon liikuntaohjelma
Potilasohje: Liikuntaan liittyviä vinkkejä keuhkopotilaille
Potilasohje: Yleisimpiä liikuntaan liittyviä vaaroja ja niiden vähentämiseksi suositeltavia keinoja
Potilasohje: Liikkumisresepti (UKK-instituutti)
Videot: TULE-vaivoihin liittyviä terapeuttisia harjoitteita

Lonkkamurtuma 

Luentomateriaali (10.6.2011, PowerPoint -esitys)

Lyhentyneen hammaskaaren hoito 

Interaktiivinen vuokaavio: Lyhentynyt ja lyhentymisvaarassa oleva hammaskaari
Luentomateriaali (3.9.2013, PowerPoint -esitys)

Migreeni 

Luentomateriaali (4.9.2015, PowerPoint -esitys)

Muistisairaudet 

Implementointisuunnitelma
Interaktiivinen kaavio: Muistioireiden perusselvitys
Luentomateriaali: Yhteenveto
Luentomateriaali: Muistioireiden tunnistus ja perusselvitykset
Luentomateriaali: Lääkehoito
Luentomateriaali: Käytösoireiden hoito
Luentomateriaali: Hoidon kokonaisuus
Kaavio: Dementian käytösoireiden hoitomuotojen porrastus
Kaavio: Vuokaavio Alzheimerin taudin (AT) diagnostiikasta
Ohje potilaille ja läheisille: Etenevien muistisairauksien ehkäisy
Ohje potilaille ja läheisille: Mitä teen, kun epäilen muistisairautta?
Ohje potilaille ja läheisille: Alzheimerin tauti
Ohje potilaille ja läheisille: Aivoverenkiertosairauden muistisairaus
Ohje potilaille ja läheisille: Parkinsonin taudin muistisairaus
Ohje potilaille ja läheisille: Lewyn kappale -tauti
Ohje potilaille ja läheisille: Otsa-ohimolohkorappeumat (frontotemporaalidementia, sujumaton afasia ja semanttinen dementia)
Ohje potilaille ja läheisille: Muistipotilaiden käytösoireet (masennus, ahdistuneisuus, levottomuus, aistiharhat, harha-ajatukset)
Video: Ajoterveyden arviointi (kesto 5:06 min)
Video: Muistikoordinaattorin rooli (kesto 3:53 min)

Niskakipu (aikuiset)

Implementointisuunnitelma
Luentomateriaali (27.3.2017, PowerPoint -esitys)
Lomake: NDI-FI-kysely (niskakipuindeksi)
Video: Niskakivun diagnostiikasta ja hoidosta – tietoa Käypä hoito -suosituksen päivityksestä (kesto 4:34 min)

Nivelreuma

Implementointisuunnitelma
Interaktiivinen taulukko: Nivelreuman luokittelukriteerit (ACR/EULAR) 2010

Olkapään jännevaivat

Videot: Olkapään kliininen tutkiminen (kestot 0:26–2:48  minuuttia; käyttö vaatii Lääkärin tietokantojen käyttöoikeuden)
Videot: Olkanivelen ja lapaluun tukilihasten spesifejä harjoitteita (kestot 0:50–4:14 minuuttia; käyttö vaatii Lääkärin tietokantojen käyttöoikeuden)
TULES-vaivojen yleinen hoitoketju

Osteoporoosi 

Kaavio: Osteoporoosin lääkehoidon aiheet
Luentomateriaali (24.4.2014, PowerPoint -esitys)

Parkinsonin tauti

Implementointisuunnitelma
Kaavio: Suositus hoidon aloittamisesta
Kaavio: Geenitesti Parkinsonin taudin diagnostiikassa

Polvi- ja lonkkanivelrikko 

Luentomateriaali (13.12.2012, PowerPoint -esitys)
Potilasohje: Liike- ja liikuntaharjoittelu polvi- ja lonkkanivelrikossa

Psoriaasi

Potilasohje: Sisäiset lääkkeet (metotreksaatti, siklosporiini, asitretiini) ihopsoriaasin hoidossa

Purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD)

Video: Jäljennösten ja indeksin otto
Video: Stabilisaatiokiskon suuhun sovitus

Päänsärky (lapset)

Potilasohje: Päänsärkypäiväkirja (Lähde: Suomen Migreeniyhdistys ry)

Raskauden ehkäisy

Luentomateriaali (21.12.2015, PowerPoint -esitys)
Video: Raskauden ehkäisy (kesto 3:20 minuuttia)

Raskaudenkeskeytys 

Luentomateriaali (6.2.2013, PowerPoint -esitys)
Potilasohje: Raskaudenkeskeytys imukaavinnalla
Potilasohje: Lääkkeellinen raskaudenkeskeytys (raskauden kesto alle 9 viikkoa, osittainen kotitoteutus)
Potilasohje: Lääkkeellinen raskaudenkeskeytys (kesto raskauden alle 12 viikkoa, sairaalassa)
Potilasohje: Raskaudenkeskeytys (raskauden kesto yli 12 viikkoa)

Raskausdiabetes 

Liikuntaohjeita raskaana oleville (kohdassa "Asiakkaille")
Luentomateriaali (26.6.2013, PowerPoint -esitys)

Runsaat kuukautisvuodot

Potilasohje: Menorragiapotilaan tutkimuslomake (kaikille runsaiden kuukautisvuotojen takia tutkimukseen tuleville, mutta kuka tahansa voi täyttää sen selvittääkseen oman vuotonsa määrän)

Ruoka-allergia (lapset)

Luentomateriaali (12.3.2015, PowerPoint -esitys)
Potilasohje: Imettävän äidin maidoton ruokavalio
Potilasohje: Kala-allergisen ruokavalio
Potilasohje: Kananmuna-allergisen ruokavalio
Potilasohje: Maapähkinä-allergisen ruokavalio
Potilasohje: Maitoallergisen ruokavalio
Potilasohje: Vehnäallergisen ruokavalio
Video: Maitoa-allergian diagnostiikka (kesto 2:17 minuuttia)
Video: Maidon eliminaatiodieettiä ei suositella imettävälle äidille (kesto 1:57 minuuttia)
Video: Ruoka-allergian altistuskokeet (kesto 1:24 minuuttia)
Video: Mitä yleislääkärin tulee tietää komponenttidiagnostiikasta (kesto 2:02 minuuttia)

Sepsis (aikuiset) 

Luentomateriaali (2.1.2014, PowerPoint -esitys)

Siedätyshoito

Potilasohje: Kielenalussiedätyshoito
Potilasohje: Pistossiedätyshoito

Skitsofrenia 

Laatuindikaattori: Skitsofrenian hoito
Luentomateriaali: Diagnosointi ja tutkimukset (14.2.2013, PowerPoint -esitys)
Luentomateriaali: Hoito ja kuntoutus (14.2.2013, PowerPoint -esitys)

Stabiili sepelvaltimotauti

Implementointisuunnitelma
Luentomateriaali (13.4.2015, PowerPoint -esitys)

ST-nousuinfarkti 

Luentomateriaali (29.3.2012, PDF)

Sukupuolitaudit 

Luentomateriaali (30.6.2010, PowerPoint -esitys)

Suusyöpä 

Luentomateriaali (20.9.2013, PowerPoint -esitys)
Potilasohje: Pään ja kaulan alueen sädehoitoa saavan potilaan suunhoito-ohjeet
Potilasohje: Kotihoito-ohjeet suun punajäkälää sairastaville potilaille
Video: Suun limakalvojen tutkiminen (kesto 5:42 minuuttia)

Sydämen vajaatoiminta

Implementointisuunnitelma
Luentomateriaali (27.3.2017, PowerPoint -esitys)

Syömishäiriöt 

Internetpohjainen itsehoito-ohjelma: Irti ahminnasta (Lähde: Mielenterveystalo)
Luentomateriaali (9.2.2015, PowerPoint -esitys)
Potilasohje: Ruokapäiväkirja

Unettomuus

Implementointisuunnitelma
Luentomateriaali (10.2.2016, PowerPoint -esitys)
Potilasohje: Uni-valvepäiväkirja
Video: Unettomuus-suosituksen keskeiset asiat

Viisaudenhammas 

Luentomateriaali (10.9.2014, PowerPoint -esitys)
Potilasohje: Viisaudenhampaan poistoleikkauksen jälkihoito

Virtsankarkailu (naiset)

Potilasohje: Lantionpohjan lihasten omatoiminen harjoittelu
Potilasohje: Virtsarakon kouluttaminen pakkoinkontinenssin hoidossa

Värttinäluun alaosan murtuma (rannemurtuma)

Implementointisuunnitelma
Potilasohje: Ranteen liikeharjoitukset (PDF)
Potilasohje: Ranteen liikeharjoitukset (diasarja)
Video: Rannemurtuma (kesto 3:41 minuuttia)

Ylävatsavaivaisen potilaan tutkiminen ja hoito 

Interaktiivinen vuokaavio: Ylävatsavaivaisen aikuispotilaan tutkiminen
Luentomateriaali (23.5.2013, PowerPoint -esitys)
Video: Perusgastroskopia (kesto 0:59 minuuttia)
Video: Fundoplikaatioleikkaus (kesto 5:21 minuuttia)Päivitetty 06.10.2017