Haku Haku

Palaa sivulle
Hakutulokset

Hakutulokset

Keskeiset hoitosuositukset (1)
ADHD on toimintakykyä heikentävä tavallinen häiriö, jonka keskeiset oireet ovat tarkkaamattomuus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus. Hoidon on oltava riittävän pitkäjänteistä.
Potilasversio: suomeksi
Toissijaiset hoitosuositukset (8)
Unettomuus on yleinen ongelma, joka vaatii hoitoa. Pitkittyessään unettomuus lisää monien sairauksien ja tapaturmien riskiä, heikentää toimintakykyä ja huonontaa elämänlaatua.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Äkillinen bakteerien aiheuttama sivuontelotulehdus kehittyy yleensä flunssan seurauksena. Sivuontelo-oireita voidaan helpottaa oireenmukaisella hoidolla (kipulääke, nenää avaava lääkitys).
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Alkoholiongelma on eräs yhteiskunnan merkittävistä terveysuhkista. Lyhytneuvonta (mini-interventio) on tehokas tapa vaikuttaa alkoholinkäyttöön ja ehkäistä alkoholin aiheuttamia haittoja.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Huumeriippuvuus aiheuttaa merkittäviä uhkia terveydelle. Huumeiden käyttö on usein sekakäyttöä.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Epävakaa persoonallisuus on vaikea, potilaan toimintakykyä merkittävästi heikentävä häiriö, joka kuormittaa terveydenhuoltojärjestelmää laajasti. Epävakaan persoonallisuuden keskeisiä oireita ovat tunne-elämän epävakaus, käyttäytymisen säätelyn häiriö ja alttius vuorovaikutussuhteiden ongelmiin.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Näytä lisää
Näytönastekatsaukset (66)
Metyylifenidaatti on ilmeisesti tehokkaampi lasten ja nuorten ADHD:n hoidossa kuin atomoksetiini.
Lisdexamfetamiini ilmeisesti vähentää ADHD:n ydinoireita lapsilla ja nuorilla lumeeseen verrattuna.
EEG-biopalautehoidolla ei ilmeisesti ole vaikutuksia lasten ja nuorten ADHD:n ydinoireisiin.
Tarkkaavuuden ylläpitämistä mittaavilla testeillä ei liene mahdollista erotella riittävän luotettavasti ADHD-oireisia lapsia ja nuoria verrokeista, jotta niiden perusteella voitaisiin tehdä ADHD-diagnoosi. Testien erottelukyky ei myöskään liene riittävän hyvä pyrittäessä erottelemaan ADHD:tä muista lapsuusajan häiriöistä.
Sakkaroosin poistamisella ruokavaliosta ei ilmeisesti ole merkitystä lasten tai nuorten ADHD-oireiden hoidossa.
Näytä lisää
Lisätietoa (117)
Näytä lisää
Muut (51)
Näytä lisää